Main Content

Visie en missie

In een wereld waarin we steeds meer van elkaar vervreemden en steeds meer zijn gaan individualiseren vinden wij het belangrijk om de meest kwetsbaren in onze samenleving te ondersteunen. Wij willen dit in de breedste zin doen en ons niet beperken tot bepaalde doelgroepen. Een ieder willen wij de gelegenheid bieden om gebruik te maken van onze expertise en indien nodig ondersteuning. Dit kunnen we bewerkstelligen door immateriële zaken en/of materiele zaken. De Stichting werkt vanuit de gedachte dat wij een levend organisme zijn en dus ook met elkaar verbonden zijn.

Ontstaan

In 2006 kreeg de oprichtster van Stichting “For all Life”, Ellen Bosman, een “mooie droom”. Zij werd wakker met het woord “Moldavië” in haar hoofd. Zij had geen idee wat het woord betekende. Het bleek het armste land van Europa te zijn. Ze had wel het gevoel dat ze er “iets” mee moest maar zoals vaker in een mensenleven waren er eerst andere processen nodig om volledig gewaar te worden. Onze oprichtster heeft eerst zelf bestuurlijke ervaring op mogen doen. Door deze ervaring kwam steeds vaker het begrip Moldavië weer in haar gedachten. Maar een andere gedachte kwam ook door waarom alleen beperken tot Moldavië. Dit heeft geresulteerd dat de oprichtster zich niet alleen wil richten op Moldavië maar op al het leven op moeder aarde. De oprichtster wil hulp geven aan ieder levend wezen die niet in staat is om de meest essentiële dingen zoals onderwijs, huisvesting en voeding e.d. voor zich zelf te voorzien. Het is niet alleen de bedoeling om te voorzien in materiele- maar ook in immateriële zaken. De oprichtster vindt het ook belangrijk om voorlichting en bewustwordingsprocessen op te starten. De oprichtster wil nastreven dat men de regie voor het eigen leven weer op pakt. En indien mogelijk weer volledig in zijn/haar kracht komt te staan.

Door onze warme samenwerking met ZoMa opleidingen in Westervoort https://www.zoma-opleidingen.nl is het mogelijk om dit jaar ons eerste project al te ondersteunen. Op het Happinez Festival in Zaandam van 10 tot 12 mei 2019 zal ZoMa opleidingen energetische behandelingen geven. Alle opbrengsten van deze behandelingen komen ten goede van For All Life. ZoMa opleidingen staat in de Healing Garden.

Op een fietstocht in Thailand kwamen wij, toevallig, in de middle of nowhere, dit opvang tehuis voor honden tegen. Spontaan hebben wij ons aangekondigd aan de poort. Wij zijn zeer open en hartelijk ontvangen door de staf daar. We hebben een complete tour gekregen op het opvangcentrum. Het opvangcentrum is aangesloten bij Worldwide Veterinary Services. Deze organisatie geeft gratis zorg aan dieren over de hele wereld. Ook geven zij studenten, die dierenarts willen worden, de mogelijkheid om wereldwijd stage te lopen. Doordat we met eigen ogen hebben kunnen zien hoe de opvang is en de toewijding van het personeel hebben wij besloten dat dit ons eerste project zal zijn dat wij gaan ondersteunen.

Tijdens deze tocht zijn we veel dierenleed tegengekomen. De honden lopen daar los op straat en als ze geluk hebben, krijgen ze af en toe iets te eten. We hebben veel honden gezien die mank lopen, open etterende wonden en veel honden die onder de schurft zitten. WVS vangt deze honden op en zorgt dat ze goede zorg krijgen. Verder gaat WVS ook zelf op pad om de vrouwtjes of mannetjes te vangen en te steriliseren. Ze worden later weer op dezelfde plek uitgezet zodat ze weer in hun eigen roedel komen. Door de vrouwtjes/mannetjes te steriliseren probeert men te voorkomen dat er teveel honden op straat belanden. De honden krijgen een knipje in het oor zodat ze kunnen zien wie er al gesteriliseerd is.

Project 2020:

Voor 2020 hebben we gekozen om in Moldavië honden te laten steriliseren zodat we de overbevolking van loslopende honden kunnen gaan aanpakken. Wij hebben daarvoor contact gezocht met de Nederlandse ambassadeur in Chisinau. En met de ambassadeur van Moldavië hier in Nederland. We hebben daar contact gezocht met een aantal mensen die ons verder kunnen ondersteunen in ons project. Zij zijn al actief in de regio en hebben goede contacten met dierenartsen aldaar. Inmiddels hebben we ingezet op 50 sterilisaties. Voor meer actuele informatie verwijzen wij naar onze Facebook pagina.

 

samenwerking ZoMa opleidingen

Beheer en besteding van vermogen

De stichting streeft naar transparantie met betrekking tot al haar activiteiten. Wat betreft de financiën zal uit de administratie van de stichting blijken:

– Hoe aan het vermogen gekomen wordt
– Hoe het vermogen uitbesteed wordt
– Welke overige financiële uitgaven gedaan worden zoals onkostenvergoedingen en/of vrijwilligersvergoedingen.

Om te bevorderen dat de Stichting haar taken overeenkomstig de hiervoor omschreven grondslag uitoefent en dat al hetgeen dat in verband daarmee wordt verricht, eerlijk en met orde geschiedt, wordt er toezicht uitgeoefend op  de verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen. De ontvangen gelden zullen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van For All Life, zoals het zal blijken volgens de jaarverslagen en de financiële jaarverslagen. Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een officiële spaarrekening. Daarnaast zal er een betaalrekening zijn voor de lopende verplichtingen. De rekeningen zijn geopend bij een Nederlandse bank.

Hieronder kan een pdf-bestand geopend worden om de statuten te lezen:
afschrift oprichting Stichting For All Life website

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 0575-564719
Email: contact@foralllife.nl
Bankrekeningnummer: NL16 RABO 0336 1389 11
Kamer van Koophandel ingeschreven onder: 73328723

Bekijk onze Facebook pagina
Bekijk onze Instagram pagina